Věštba mumie Elekty z Hradčan: Naděje v době koronaviru. „Až bude české zemi nejhůř, pomůže jí zázrak, jejich síla a odhodlání,“ řekla světice, původem Italka. Zemřela na zápal plic

Elekta, původem Italka, zemřela v Praze na zápal plic

Záhadná mumie Elekty z Hradčan kdysi pronesla věštbu, která je nadějí pro všechny v této těžké době koronavirové epidemie. „Až bude české zemi nejhůř, pomůže jí zázrak, síla a odhodlání.“
Představená pražských karmelitek Marie Elekta zemřela 11. ledna 1663 na těžký zápal plic a byla pohřbena v kapli sv. Eliáše ve Vojanových sadech, kde měly svůj klášter.

Hrob se jeptišky rozhodly tajně otevřít 14. ledna 1666. Na místě se totiž podle nich začaly objevovat nadpřirozené úkazy. Jedna ze sester cítila vůni fialek, druhá zase viděla nebeskou záři. Po otevření zjistili, že se tělo samovolně mumifikovalo.


Ruce mumie Electy

Kateřina Tramazzoliová se narodila v Itálii v městě Terni 28. ledna 1605 jako třetí dcera zchudlého šlechtice. Dívka měla velmi jemnou kůží, která vyvolávala dojem, je oblečena v bělounké šaty, a proto jí lidé předpovídali budoucnost řeholnice a nazývali ji „svatým dítětem“.Z Itálie byla jako řeholnice poslána do Vídně a pak do Prahy, aby zde založila klášter. Vítá ji nadšený dav Pražanů, protože převorku v této době již obklopuje pověst svatosti.

Svou smrt matka Elekta předpovídá. Na začátku roku 1663 dostává prudký zápal plic, ale ještě na Tři krále podpíraná sestrami přichází vysílená do chóru. Umírá nad ránem 11. ledna 1663 ve svých 58 letech.


Celá Elekta
Kaple, kde se stal zázrak

Tři roky po její smrti, i díky vícero proroctvím, se sestry rozhodnou otevřít hrob své bývalé převorky. Najdou ho naplněný vodou, oděv zetlelý, ale tělo své matky nepochopitelně neporušené.

Lékařské komise prohlásí tento jev za mimořádný a nevysvětlitelný. Tělesné ostatky první převorky jsou v klášteře bosých karmelitek v Praze zachovány dodnes.

Nyní je mumie matky Elekty v klášteře bosých karmelitánek v kostele svatého Benedikta na Hradčanech. I 350 let po smrti zázračně zachovalé!2 komentáře: „Věštba mumie Elekty z Hradčan: Naděje v době koronaviru. „Až bude české zemi nejhůř, pomůže jí zázrak, jejich síla a odhodlání,“ řekla světice, původem Italka. Zemřela na zápal plic

 • 14. 4. 2020 (12:40)
  Permalink

  Hello to all
  In this puzzling continuously, I honey you all
  Rise your relations and friends

 • 28. 8. 2023 (12:36)
  Permalink

  Ηi!
  I’vе noticеd that mаny guуѕ prеfer regular girlѕ.
  Ι аррlaudе the men out there who hаd the ballѕ tо еnjоу the lоve оf many women and chооѕe the onе that he knеw wоuld bе hіѕ beѕt friеnd during thе bumpy and сrаzу thіng callеd lifе.
  Ι wаntеd tо be thаt friеnd, nоt just a stable, relіаble and bоrіng housеwife.
  I аm 25 уеаrs оld, Kаrіna, frоm the Czесh Republіс, know Εnglіѕh languаgе alsо.
  Anуway, уou can fіnd mу prоfile hеre: http://plegunnemus.ga/idi-47498/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.